Georgia
0 Points

Georgia
0 Points

Dramazon
107 Points

yrn
0 Points

Jin
0 Points

phuc
0 Points

Notrub
0 Points

Nam Hoài
0 Points

senam
0 Points

Irshad
0 Points

Najma
0 Points

Comfort
0 Points

MayorOpi
0 Points

none
0 Points

None
0 Points

gila
0 Points

Clarelle
0 Points

Makwaya
0 Points

fofo
0 Points

crazy town
0 Points

Kidende
2 Points

Alfie
0 Points

Sistos
42 Points

NoneNONNY
0 Points

kudox
0 Points

Rahel
0 Points

None
0 Points

kalala
0 Points

Vanorder
0 Points

Tefo
0 Points

Watta
0 Points

Kevin
0 Points

None
6 Points

stewie
9 Points

silenteyes
0 Points

Justin
0 Points

omphile
0 Points

None
0 Points

AceMoney
0 Points

John41
0 Points

Smei
0 Points

martinee
0 Points

None
0 Points

La lune
0 Points

GMK
0 Points

stephendon
0 Points

Yayo
0 Points

Eric
0 Points

SHANE
6 Points

back
0 Points

Genesis
0 Points

Abdul k
0 Points

Astro wrld
0 Points

None
0 Points

None
0 Points

ariel
0 Points

lolipop
0 Points

Vivek
0 Points

coolkid
0 Points

rwanjohi
0 Points

Krumujan
2 Points

Leah
271 Points

Iam Aj
0 Points

Champion
20 Points

whojaigaba
0 Points

Bad fello
1 Points

Suarez
0 Points

Wanban
0 Points

Sammosky
2 Points

cen
0 Points

Khali B
53 Points

amika
0 Points

Fela1
0 Points

PSJ
0 Points

Pa Police
51 Points

camelCase
119 Points